พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : โครงการอบรมผู้ประกอบการรายใหม่
โครงการอบรมผู้ประกอบการรายใหม่
จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปีการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมี นายทองทวี  พิมเสน  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีเปิด     หอประชุมอาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในวันที่  8  มิถุนายน 2554  ที่ผ่านมา  โดยมีนักศึกษาจากอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  จำนวน  6  สถาบันจากวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  เข้ารับการอบรม  จำนวน 1,745 คน ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เป็นศูนย์ฝึกจำนวน 4 วิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ วิชาชีพนักบัญชี วิชาชีพด้านการจัดการพืชไร่ วิชาชีพด้านการรับจัดสวนและไม้ดอกไม้ประดับ

ข่าวโดย : จิดาภา
อ่าน 1594 ครั้ง
วันที่ 12 มิถุนายน 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:36:21:PM