พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : ลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน ระบบ ทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
ลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จัดพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน ระบบ ทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ โดย ผอ.ดุสิต สะดวก กับ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม ,โรงแรมออคิดเดเซียรีสอร์ท ภูเก็ต, โรงแรมศิระแกรนด์โฮเทล ภูเก็ต, บริษัทซีพีออล์ จำกัด(มหาชน), บริษัทจีเอสมีเดีย จำกัดขอนแก่น และสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม วันที่ 29 ตุลาคม 2559. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ

ข่าวโดย : admin
อ่าน 477 ครั้ง
วันที่ 29 ตุลาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:21:37:AM