พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : ต้นไม้ของพ่อ
ต้นไม้ของพ่อ
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 นำโดย ผอ.ดุสิต สะดวก พร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการบริหารสถานศึกษา ครู และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามข่าวพสกนิกรแปรขบวนเป็นต้นยางนา | 21-10-59 | น้อมถวายบังคม | ThairathTV


ต้นยางนาเป็นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรวงอนุรักษ์ และยกย่องให้เป็นไม้ที่มีค่าต่อประเทศชาติ. เมื่อพ.ศ.2498 พระองค์ได้เสด็จมาที่เมืองมหาสารคาม ทรงดำริว่าเมืองสารคามเป็นเมืองที่เหมาะกับการปลูกต้นยางนา ชาวมหาสารคามจึงได้ปลูกต้นยางนากันเป็นจำนวนมาก. ทั้งที่สวน ไร่ นา สถานที่ราชการ และในพื้นที่สาธารณต่างๆ ฮูปแต้ม(จิตรกรรมฝาผนังโบราณ) ที่บ้านดงบัง อ.นาดูน และ ที่บ้านยาง อ.บรบือ จังหวัดมหาสารคาม ต่างก็เป็นฮูปแต้มที่มีความงามและเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ในมุมมองของคนเรียนศิลปะ จะเป็นงานสร้างขึ้นจากความศรัทธา ของช่างพื้นบ้านซึ่งเรียกว่างานแบบ ศิลปะไฟร์มิทีฟ Primitive Art ในฮูปแต้มก็จะบรรยายด้วยภาพเป็นหลัก มีเนื้อหาของนิทานชาดก ทศชาติ สินไชย์และวิถีชีวิตของผู้คนสมัยนั้น ส่วนประกอบของภาพก็จะมีรูปต้นไม้ใหญ่ที่มีรูปทรงที่โดดเด่นและสวยงาม จากต้นยางนาของพ่อที่มีดำริไว้ให้เมืองสารคามแล้ว ยังศิลปะที่เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์แล้วยังมีความเกี่ยวข้องกันโดยขิ้นเชิงระหว่างต้นยางนากับฮูปแต้ม แนวคิดในการแปรอักษร. นำต้นยางนาของพ่อและของเมืองมหาสารคาม มาผสมผสานกับรูปแบบศิลปะของเมืองมหาสารคาม จุดมุ่งหมาย. คือการแสดงความอาลัยในหลวง ด้วยการสร้างจิตสำนึกประชาชนคนมหาสารคามได้ตระหนักและอนุรักษ์ตามพระประสงค์ของพ่อหลวงที่ทรงให้ไว้กับคนมหาสารคามและประเทศไทย รูปต้นไม้ของพ่อ. โดยข้าราชการทุกหมู่เหล่านักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั้วไป จำนวน 1989คนถ 19 คือ พระชนมายุ ตอนขึ้นครองราช 89คือ พระชนมายุ ตอนพระองค์สวรรคตุ ใบของต้นไม้ของพ่อ. มีทั้งหมด 9ชั้น ลูกยางนา5ลูก 5คือวันพระราชสมภพของพ่อหลวง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.youtube.com/watch?v=GyhqVhqXvQE
ข่าวโดย : admin
อ่าน 1010 ครั้ง
วันที่ 21 ตุลาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:59:19:PM