พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีว ระดับสถานศึกษา
โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีว
 นางจิดาภา วิระพล หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีว ระดับสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2559  สืบเนื่อง v-cop มีการขยายฐานข้อมูลนักศึกษา มีการเชื่อมต่อข้อมูลจาก data center โดยมีการเชื่อมต่อจากภาครัฐและเอกชน vcop พัฒนาระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาให้กับสถานศึกษา และมีพิธีมอบโลห์ให้กับสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานวีคอปในระดับดีมากร้อยละ 100  นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

 


ข่าวโดย : admin
อ่าน 582 ครั้ง
วันที่ 26 สิงหาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:44:53:AM