พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : อบรมเขียนแผนทวิภาคี
อบรมเขียนแผนทวิภาคี
นายบุญนำพา ด่างเหลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพร้อมด้วยตัวแทนแผนกวิชาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสถานประกอบการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งครูฝึกในสถานประกอบการร่วมกับ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพ เครื่องจักรกลและโลหะการและเครื่องจักรกลการเกษตร วันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ศูนย์ฝึกวิศวกรรมเกษตร)

ข่าวโดย : admin
อ่าน 471 ครั้ง
วันที่ 25 สิงหาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:46:24:AM