พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

0

0

 

 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช(ต่อเนื่อง) รับผูู้จบการศึกษา ระดับปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์ จำนวน 20 คน

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) รับผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 20 คน


ข่าวโดย : admin
อ่าน 2985 ครั้ง
วันที่ 10 มกราคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:10:17:AM