พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : ภาพกิจกรรมอกท.ภาคครั้งที่37 28 พ.ย. 58
ภาพกิจกรรมอกท.ภาคครั้งที่37
ประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2558  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม อาชีวเกษตรแฟร์58

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://plus.google.com/photos/107169971713737965823/albums/6221878913455852865#photos/1071699717137
ข่าวโดย : งานศุนย์
อ่าน 831 ครั้ง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:12:52:PM