พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : ภาพกิจกรรมอกท.ครั้งที่37
ภาพกิจกรรมอกท.ครั้งที่37
ประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ภาพกิจกรรม อกท.  
ภาพกิจกรรม อกท. 26 พ.ย. 2558
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://plus.google.com/photos/114193539656472580564/albums/6221476726155441937?authkey=CJqMlenBmc6x
ข่าวโดย : งานศุนย์
อ่าน 559 ครั้ง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:13:40:PM