พิมพ์ 
logo.gif

ข่าว : โครงการปลูกยางพารา
โครงการปลูกยางพารา
โครงการ "เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ปลูกยางพาราเฉลิมพระเกียรติ"
           เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554  ผู้อำนวยการ  ดร.ชาติชาย  เกตุพรหม เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมปลูกต้นยางพาราตาม โครงการ เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ปลูกยางพาราเฉลิมพระเกียรติ บริเวณแปลงเกษตรปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น จำนวนพื้นที่ปลูก 40 ไร่ ซึ่งมีครูรัตนา สำเภานนท์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
          ในงานนี้มีรองผู้อำนวยการ นายฤทธิรงค์ สุน้อยพรม, นายวีระพันธุ์  สำเภานนท์, นายสมศักดิ์  อังกุรวัฒนานุกุล, นายพิทักษ์ บุตรโพธิ์ศรี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามร่วมกันปลูกยางพาราเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนและต่อสนองนโยบายที่ให้นักศึกษาทุกคนดูแลต้นไม้จนกว่าจะจบการศึกษา
1 คน 1
ต้นเมื่อจบการศึกษาไปจะส่งมอบให้กับรุ่นน้องดูแลรักษาต่อไป

ข่าวโดย : จิดาภา
อ่าน 1370 ครั้ง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:36:36:PM