สารบัญเว็บ

หน้าแรก
ผู้บริหารระดับสูงของสอศ.
ประวัติวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย
โครงสร้างบริหารสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ ปรัชญาพันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
ตรวจสอบผลการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลสรุปงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม
แผนพัฒนา จ.มหาสารคาม2558-2561
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

ทำเนียบบุคลากร

 ผู้บริหาร
  พืชศาสตร์
  เกษตรศาสตร์
  สัตวศาสตร์
  ช่างกลเกษตร
  สามัญสัมพันธ์
  บริหารธุรกิจ
  อุตสาหกรรมเกษตร
 

แหล่งเรียนรู้บูรณาการ

 ห้องเรียนออนไลน์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 บทเรียนออนไลน์ครูจิดาภา
  ครูไพฑูรย์  ศรีโพนทัน
  ผลงานวิจัย/วิจัยในชั้นเรียน
  ผลงานนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์
  บทความวิชาการ
  ครูประเสริฐ  ไชยเยศ
  ...

ข่าวสาร/เรื่องแจ้งให้ทราบ

  แผนการเรียน ระดับ ปวช.
  แผนการเรียนระดับ ปวส.
 SAR2552
 SAR2553
 SAR2554
 SAR2555
 SAR2557
 from_SAR58
 ข้อมูลประเมินวิทยาลัยพระราชทาน
 sar2559


User Info

สวัสดี,
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: uhuxafabu
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 306

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 36
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 36

จำนวนผู้เข้าชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
3259440
คน ตั้งแต่ 18 กรกฏาคม 2550

โครงการทวิภาคีไทย-อิสราเอล

 พิธีเปิดโครงการทวิภาค
ไทย-อิสราเอล(Arava)
     
 กิจกรรมปฐมนิเทศ      
 กิจกรรมต่าง ๆ      
 เอกสารประกอบโครงการ     
 ชม blog อาราวา

งานวิทยบริการและห้องสมุด

อกท_หน่วยมหาสารคาม

  อกท.หน่วยมหาสารคาม
 

เยี่ยมชมแผนกสัตวศาสตร์


_ACTCATAGORY : โครงการอาราวาไทย_อิสราเอล

_ACTHOME » โครงการอาราวาไทย_อิสราเอล » ปลูกสตรอเบอรี่โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง_ACTPRINT  _ACTSENDFRIEND

" ปลูกสตรอเบอรี่โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง "
ปลูกสตรอเบอรี่โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง


เืมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2556 ที่แปลงสตรอเบอรี่จำนวนกว่า 3,000 ต้นในพื้นที่ที่เกือบ 1 ไร่ของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งนักศึกษารวมกลุ่มกันปลูกไร่สตรอเบอรี่ ถึงแม้ว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยแหมือนภาคเหนือ ประกอบกับจังหวัดมหาสารคามซึ่งไม่มีภูเขา และประสบกับปัญหาภัยแล้งซึ่งมีแม่น้ำชีที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยง เกษตรกร ซึ่งนักศึกษาเองก็ไม่ย้อท้อ โดยการนำวิชาความรู้ที่ตนเองไปศึกษามาจากประเทศอิสราเอล ที่ทางวิทาลัยเทคโนโลยีส่งไปแล้วกลับมาต่อยอดผลงานนำผสมผสานระหว่างเกษตรทำ ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึงได้นำเมล็ดพันธุ์สตรอเบอรี่พันธุ์ พระราชทาน 80 มาจาก  มาจากจังหวัดเชียงใหม่

 

ซึ่งนักศึกษาได้เพาะต้นกล้าในถุงที่ใส่ปุ๋ยใช้แล้วเมื่อต้นเริ่มเติบ จึงนำมาใสภาชนะที่ใช้ปลูก   นำอิฐ วางเรียงแนวนอนทางตรงเพื่อเป็นที่รองก้นตะกร้าและกั้น  การปลูกสตรอเบอรี่แบบใส่ในตะกร้า เป็นวิธีการใหม่ๆเนื่องจาก ตะกร้าจะระบายน้ำได้ดี ง่ายต่อการขนย้ายและการกำจัดวัชพืช  ส่วนอีกแบบปลูกในรางไม้ไผ่      การปลูกในรางไม้ไผ่จะช่วยลดต้นทุน ระบายน้ำได้ดีและง่ายต่อการวางระบบการไห้น้ำ  และการรดน้ำโดยใช้ระบบน้ำหยด  การการเก็บผลผลิต ต้องเก็บในตอนเช้าตรู่ถึงตอนสายที่มีแดดไม่แรงและอุณหภูมิสูงเกินไปโดยเก็บ ผลที่มีสีแดงเกิดขึ้น 60% -80% เพื่อให้ได้รสชาติหวานและมีกลิ่นหอมโดยใช้เล็บหัวแม่มือและนิ้วชี้เด็ดออก จากขั้วใส่ลงภาชนะที่สะอาดและป้องกันการเสียหายได้ เมื่อเก็บแล้วไม่ควรให้ถูกแสงนานเกิน 10-15 นาที เนื่องจากสตรอเบอรี่มีอัตราการหายใจสูง เมื่อแสงแดดจะทำให้เน่าเร็ว
 

นายอภิรัตน์  ศรีนวลจัมปา นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดมหาสารคาม  เล่าว่า ตนกับเพื่อนได้รวมกลุ่มกัน 7 คน ลงทุนเป็นจำนวนเงิน 40,000 หมื่นบาท โดยใช้ความรู้ที่ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทอิสราแอล โดยใช้แนวทางพระราชดำมามาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จำทำให้ตนเองประสบผลสำเร็จสร้างรายได้ในระหว่างเรียน ซึ่งในการปลูกสตรอเบอรี่จะไห้ประสบผลสำเร็จได้นั้น เราต้องมีการจัดการที่ดีตั้งแต่การเตรียมดิน  โดยมีวัสดุ คือ แกลบดำ  ปุ๋ยคอก  ดิน  แกลบดิบ   การให้น้ำ     เนื่องจากสตรอเบอรี่เป็นพืชที่มีรากตื้นอยู่ใกล้ผิวดิน  จึงจำเป็นต้องระวังเรื่องการให้น้ำเป็นพิเศษในช่วงสองสัปดาห์ แรกหลังจากย้ายปลูกก่อนต้นตั้งตัว คือ เมื่อปลูกสตรอเบอรี่เสร็จแล้วควรให้น้ำทันทีทางระบบน้ำหยดทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง ประมาณ 5-10 นาทีการตัดแต่งใบสตรอเบอรี่ในการตัดแต่งใบของสตรอเบอรี่วัตถุประสงค์เพื่อลด การเกิดโรค โดยมีการตัดแต่งเมื่อสตรอเบอรี่ย้ายปลูกได้ 15-20 วัน โดยการใช้นิ้วมือลิใบสตรอเบอรี่ออก ในส่วนใบที่แข็งหรือใบแก่จะถูกเด็ดออก ก็จะเหลือใบของสตรอเบอรี่ 2-3 ใบ เพื่อสตรอเบอรี่จะได้มีการแตกหน่อและใบใหม่
 

อาจารย์วีรินทร์  ฮันทะแขก  อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ วิทยาลัยแกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดมหาสารคาม เล่าว่า   อันที่จริงแล้วทางวิทยาลัยเกษตรไม่เคยมีการปลูกสตรอเบอรี่มาก่อน    แต่โดยการเรียนการสอนของเราก็คือให้นักศึกษาใช้โครงการเกษตรเป็นพื้นฐานของ การเรียน  อันดับแรกใช้ข้าวโพดเป็นพืชตัวอย่างในการเรียนรู้ก่อน  ทั้งเรื่องของการเตรียมแปลง  เรื่องปุ๋ย  ดิน  โรค  แมลง  ตัวนักศึกษาเองได้ไปอยู่ประเทศอิสราเอลเป็นเวลา 10 เดือนเพื่อศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูก  แต่มีคำถามกลับมาว่าจะปลูกข้าวโพดเพียงอย่างเดียวหรือ  เลยตั้งโจทย์ให้นักศึกษาคิดตาม  ว่าถ้าอาจารย์เป็น ชาวนา  อาจารย์จะให้นักศึกษาปลูกพืช 15 อย่าง นั่นคือปลูกพืช 15  โครงการ  ทางนักศึกษาเองได้แย้งถึงปัญหาของการจะทำให้สำเร็จนั้นยากเกินไป  ได้ชี้แจงให้เห็นเรื่องผลกระทบ  และปัญหาที่เกิดขึ้น  และนำเสนอให้อาจารย์พิจารณาให้ลดโครงการลงอีกและสามารถผลิตได้จริง มีกำไร  สุดท้ายจึงเหลือเพียง  5  โครงการ  คือ  สตรอเบอรี่  เพราะอาจารย์เคยนำเมล็ดพันธ์สตรอเบอรี่มาปลูกได้  10  ต้น  จึงให้ข้อมูลและเบอร์ติดต่อกับนักศึกษา  หลังจากนั้นตัวนักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่เรียนจากการปลูกข้าวโพด  และไปศึกษาเรียนรู้มาจากประเทศอิสราเอล

_ACTPOSTBY : งานวิชาการ_ARAVA 
_ACTPOSTDATE 10 กุมภาพันธ์ 2556 _ACTPOSTTIME 10:42:42 น.
_ACTLINK : http://www.dailynews.co.th/thailand/178252
_ACTREADS 2956 _ACTCOUNT
_ACTCOMMENT 0 _ACTCOUNT
คะแนน 5.00 จาก 5 คะแนน (4 ครั้ง)
_ACTLASTNEWS
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม...
12 มี.ค. 2561
 ปลูกต้นดาวเรือง
23 มิ.ย. 2560
 บันทึกเทปสารคดีเฉลิมพระเกี...
04 ต.ค. 2559
 กยศ.ร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิต...
25 ส.ค. 2559
 ร่วมงานวันเกษตรภาคอีสาน มข...
27 ม.ค. 2557
ทั้งหมด
_ACTHOTNEWS
 ปลูกสตรอเบอรี่โดยใช้หลักเศ...
10 ก.พ. 2556
 สรุปโครงการจัดการเรียนการส...
15 พ.ค. 2556
 ร่วมงานวันเกษตรภาคอีสาน มข...
27 ม.ค. 2557
 อาราวา56
06 ก.ย. 2556
 กยศ.ร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิต...
25 ส.ค. 2559
_ACTNEWSALL

ออกแบบโดยสมุนไพรดอทคอม