สารบัญเว็บ

หน้าแรก
ผู้บริหารระดับสูงของสอศ.
ประวัติวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย
โครงสร้างบริหารสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ ปรัชญาพันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
ตรวจสอบผลการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลสรุปงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม
แผนพัฒนา จ.มหาสารคาม2558-2561
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

ทำเนียบบุคลากร

 ผู้บริหาร
  พืชศาสตร์
  เกษตรศาสตร์
  สัตวศาสตร์
  ช่างกลเกษตร
  สามัญสัมพันธ์
  บริหารธุรกิจ
  อุตสาหกรรมเกษตร
 

แหล่งเรียนรู้บูรณาการ

 ห้องเรียนออนไลน์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 บทเรียนออนไลน์ครูจิดาภา
  ครูไพฑูรย์  ศรีโพนทัน
  ผลงานวิจัย/วิจัยในชั้นเรียน
  ผลงานนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์
  บทความวิชาการ
  ครูประเสริฐ  ไชยเยศ
  ...

ข่าวสาร/เรื่องแจ้งให้ทราบ

  แผนการเรียน ระดับ ปวช.
  แผนการเรียนระดับ ปวส.
 SAR2552
 SAR2553
 SAR2554
 SAR2555
 SAR2557
 from_SAR58
 ข้อมูลประเมินวิทยาลัยพระราชทาน
 sar2559


User Info

สวัสดี,
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: uhuxafabu
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 306

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 33
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 33

จำนวนผู้เข้าชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
3255624
คน ตั้งแต่ 18 กรกฏาคม 2550

โครงการทวิภาคีไทย-อิสราเอล

 พิธีเปิดโครงการทวิภาค
ไทย-อิสราเอล(Arava)
     
 กิจกรรมปฐมนิเทศ      
 กิจกรรมต่าง ๆ      
 เอกสารประกอบโครงการ     
 ชม blog อาราวา

งานวิทยบริการและห้องสมุด

อกท_หน่วยมหาสารคาม

  อกท.หน่วยมหาสารคาม
 

เยี่ยมชมแผนกสัตวศาสตร์


_ACTCATAGORY : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

_ACTHOME » ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา » อกท.หน่วยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559_ACTPRINT  _ACTSENDFRIEND

" อกท.หน่วยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 "
อกท.หน่วยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจัดประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2559 ที่หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหน่วยมหาสารคามโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพแก่สมาชิก อกท.หน่วยมหาสารคาม และเพื่อเผยแพร่ผลงานพร้อมทั้งเชิดชูเกียรติสมาชิกหน่วย อกท.และศิษย์เก่า อกม.หน่วยมหาสารคาม อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย และเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของสมาชิกเข้าร่วมประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 38 ณ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น สำหรับการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีหน่วยมหาสารคามในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท.และการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า อกท. หน่วยมหาสารคาม การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของสมาชิกและผลงานของชมรมวิชาชีพ การแสดงความสามารถด้านการแข่งขันทักษะสาขาต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านนันทนาการของสมาชิก และการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีสมาชิก อกท.หน่วยมหาสารคามเข้าร่วมประชุมวิชาการและแสดงผลงานกิจกรรมของชมรมวิชาชีพจำนวน 5 ชมรมประกอบด้วย ชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์ ชมรมวิชาชีพสัตวศาสตร์ ชมรมวิชาชีพช่างกลเกษตร ชมรมวิชาชีพการบัญชี และชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมจำนวน 1,200 คน.........25 สิงหาคม 2559
_ACTPOSTBY : admin 
_ACTPOSTDATE 25 สิงหาคม 2559 _ACTPOSTTIME 23:12:35 น.
_ACTREADS 552 _ACTCOUNT
_ACTCOMMENT 0 _ACTCOUNT
คะแนน 5.00 จาก 5 คะแนน (1 ครั้ง)
_ACTALBUM : อกท.หน่วยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559
_ACTLASTNEWS
 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม วษ...
31 ก.ค. 2561
 การประชุมสมัยสามัญอกท.หน่ว...
16 มิ.ย. 2560
 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา...
15 มิ.ย. 2560
 เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศนักศ...
30 เม.ย. 2560
 การอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสา...
02 ต.ค. 2559
ทั้งหมด
_ACTHOTNEWS
 วษท.มหาสารคามส่งถ้วยพระราช...
02 มิ.ย. 2554
 กิจกรรม Big Cleanning Day...
15 มิ.ย. 2556
 ม.ราชภัฏมหาสารคามศึกษาดูงา...
22 ก.พ. 2555
 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี...
31 พ.ค. 2556
 ร่างกำหนดการจัดงานอกทชาติค...
24 ม.ค. 2555
_ACTNEWSALL

ออกแบบโดยสมุนไพรดอทคอม