สารบัญเว็บ

หน้าแรก
ผู้บริหารระดับสูงของสอศ.
ประวัติวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย
โครงสร้างบริหารสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ ปรัชญาพันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
ตรวจสอบผลการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลสรุปงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม
แผนพัฒนา จ.มหาสารคาม2558-2561
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

ทำเนียบบุคลากร

 ผู้บริหาร
  พืชศาสตร์
  เกษตรศาสตร์
  สัตวศาสตร์
  ช่างกลเกษตร
  สามัญสัมพันธ์
  บริหารธุรกิจ
  อุตสาหกรรมเกษตร
 

แหล่งเรียนรู้บูรณาการ

 ห้องเรียนออนไลน์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 บทเรียนออนไลน์ครูจิดาภา
  ครูไพฑูรย์  ศรีโพนทัน
  ผลงานวิจัย/วิจัยในชั้นเรียน
  ผลงานนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์
  บทความวิชาการ
  ครูประเสริฐ  ไชยเยศ
  ...

ข่าวสาร/เรื่องแจ้งให้ทราบ

  แผนการเรียน ระดับ ปวช.
  แผนการเรียนระดับ ปวส.
 SAR2552
 SAR2553
 SAR2554
 SAR2555
 SAR2557
 from_SAR58
 ข้อมูลประเมินวิทยาลัยพระราชทาน
 sar2559


User Info

สวัสดี,
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: uhuxafabu
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 306

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 42
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 42

จำนวนผู้เข้าชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
3255536
คน ตั้งแต่ 18 กรกฏาคม 2550

โครงการทวิภาคีไทย-อิสราเอล

 พิธีเปิดโครงการทวิภาค
ไทย-อิสราเอล(Arava)
     
 กิจกรรมปฐมนิเทศ      
 กิจกรรมต่าง ๆ      
 เอกสารประกอบโครงการ     
 ชม blog อาราวา

งานวิทยบริการและห้องสมุด

อกท_หน่วยมหาสารคาม

  อกท.หน่วยมหาสารคาม
 

เยี่ยมชมแผนกสัตวศาสตร์


_ACTHOME » ข่าวประชาสัมพันธ์ » Open House_ACTPRINT  _ACTSENDFRIEND

" Open House "
Open House
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เปิดบ้าน Openhouse 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจัดกิจกรรม Open House แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพแก่นักเรียนและผู้ปกครองหวังดึงเด็กเข้าเรียนตอบโจทย์การมีงานทำ ที่หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นายดุสิต สะดวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความเข้าใจในการเรียนต่อสายอาชีพ สายอาชีวะสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนต่อสายอาชีพเพิ่มมากขึ้นซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3 และชั้นมัธยมปีที่ 6 ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน นายดุสิต สะดวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามกล่าว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อแนะแนว แนะนำให้นักเรียน ผู้ปกครอง มองเห็นว่าอาชีวศึกษาคืออะไร เมื่อเข้ามาเรียนแล้วสามารถตอบโจทย์สังคมได้อย่างไร และสะท้อนภาพการเรียนอาชีวศึกษาในสาขาต่างๆ อาทิ ถ้าเลือกเรียนสาขาช่างก็จะสามารถซ่อมแซมดูบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ได้ในสาขาช่างเกษตรและสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สาขาเกษตรกรรมก็จะเป็นเกษตรรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีไปบริหารจัดการในสวน ในฟาร์ม ในไร่ เป็นต้นโดยอาชีวศึกษาได้ร่วมมือกับสถานประกอบการจัดการศึกษาระบบ “ทวิภาคี” เรียนด้วยได้ประสบการณ์จริงและได้ค่าตอบแทนระหว่างเรียน ดังนั้นผู้ที่จบอาชีวศึกษาจะมีงานรองรับที่แน่นอน มั่นคง เพราะเป็นผู้ที่ได้รับการสอนการบ่มเพาะให้มีทักษะอาชีพตามความถนัด การจัดกิจกรรม Open House จะเชื่อมโยงให้เห็นถึงการเรียนอาชีวศึกษาทั้งระบบตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของการอาชีวศึกษา กิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วยการแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ การวัดแววหรือความถนัดด้านวิชาชีพ และการจัดแสดงนิทรรศการของแต่ละสาขาวิชาเช่นสาขางานพืชศาสตร์ สาขาสัตว์ศาสตร์ สาขาช่างเกษตร สาขาวิชาพืชสวน สาขาวิชาผลิตสัตว์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอื่นๆอีกหลายสาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คุณครู ผู้ปกครอง ได้เกิดความเข้าใจในการเรียนอาชีวศึกษาว่าดีอย่างไรรวมทั้งเพื่อให้ครูสายสามัญและสายอาชีพได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้จบการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป
_ACTPOSTBY : ประชาสัมพันธ์ 
_ACTPOSTDATE 13 มกราคม 2559 _ACTPOSTTIME 23:27:14 น.
_ACTREADS 548 _ACTCOUNT
_ACTCOMMENT 0 _ACTCOUNT
คะแนน 5.00 จาก 5 คะแนน (1 ครั้ง)
_ACTLASTNEWS
 26 มิถุนายนวันต่อต้านยาเส...
26 มิ.ย. 2560
 พิธีมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ...
23 มิ.ย. 2560
 ลงพื้นที่ปรับเกลี่ยลานดินเ...
22 มิ.ย. 2560
 ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมส...
18 มิ.ย. 2560
 โครงการเรียนรู้ประวัติศาสต...
13 มิ.ย. 2560
ทั้งหมด
_ACTHOTNEWS
 เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสู...
10 ม.ค. 2559
 ให้การต้อนรับ นายประกอบ รั...
27 ม.ค. 2557
 พิธีพุทธาภิเษก เบิกเนตรพร...
07 พ.ย. 2554
 มหาสารคามเกมส์
19 มี.ค. 2556
 กิจกรรมวันครูประจำปี 2555...
20 ม.ค. 2555
_ACTNEWSALL

ออกแบบโดยสมุนไพรดอทคอม