สารบัญเว็บ

หน้าแรก
ผู้บริหารระดับสูงของสอศ.
ประวัติวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย
โครงสร้างบริหารสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ ปรัชญาพันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
ตรวจสอบผลการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลสรุปงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม
แผนพัฒนา จ.มหาสารคาม2558-2561
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

ทำเนียบบุคลากร

 ผู้บริหาร
  พืชศาสตร์
  เกษตรศาสตร์
  สัตวศาสตร์
  ช่างกลเกษตร
  สามัญสัมพันธ์
  บริหารธุรกิจ
  อุตสาหกรรมเกษตร
 

แหล่งเรียนรู้บูรณาการ

 ห้องเรียนออนไลน์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 บทเรียนออนไลน์ครูจิดาภา
  ครูไพฑูรย์  ศรีโพนทัน
  ผลงานวิจัย/วิจัยในชั้นเรียน
  ผลงานนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์
  บทความวิชาการ
  ครูประเสริฐ  ไชยเยศ
  ...

ข่าวสาร/เรื่องแจ้งให้ทราบ

  แผนการเรียน ระดับ ปวช.
  แผนการเรียนระดับ ปวส.
 SAR2552
 SAR2553
 SAR2554
 SAR2555
 SAR2557
 from_SAR58
 ข้อมูลประเมินวิทยาลัยพระราชทาน
 sar2559


User Info

สวัสดี,
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ubefajahy
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 307

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 33
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 33

จำนวนผู้เข้าชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
3261891
คน ตั้งแต่ 18 กรกฏาคม 2550

โครงการทวิภาคีไทย-อิสราเอล

 พิธีเปิดโครงการทวิภาค
ไทย-อิสราเอล(Arava)
     
 กิจกรรมปฐมนิเทศ      
 กิจกรรมต่าง ๆ      
 เอกสารประกอบโครงการ     
 ชม blog อาราวา

งานวิทยบริการและห้องสมุด

อกท_หน่วยมหาสารคาม

  อกท.หน่วยมหาสารคาม
 

เยี่ยมชมแผนกสัตวศาสตร์


_ACTCATAGORY : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

_ACTHOME » ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ » การทำความร่วมมือกับบริษัทคน_ACTPRINT  _ACTSENDFRIEND

" การทำความร่วมมือกับบริษัทคน "
การทำความร่วมมือกับบริษัทคน
 วษท.มหาสารคามทำความร่วมมือกับบริษัท คนอพเปอร์ จำกัด  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
        เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554  ผู้อำนวยการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ได้ลงนามความร่วมมือกับ Mr.Werner Knopper กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทคนอพเปอร์ จำกัด โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา ด้านการเกษตร ธุรกิจบริการ และด้านอี่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการฝึกอบรม การฝึกประสบการณ์
และการวิจัยตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยกำหนดขอบเขตของความร่วมมือ ดังนี้ 1) ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2) ความร่วมมือนการจัดการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและเป็นแหล่งศึกษาดูงาน 3) ความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการ เพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย
และ  4) ความร่วมมือในกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานทั้งสองเห็นสมควร  อันจะเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรและกิจการของหน่วยงาน 
          ซึ่งในงานนี้ มีนายวีระพันธุ์  สำเภานนท์ รองผู้อำนวยการ และนางปราจิตร  คนอพเปอร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทคนอพเปอร์ จำกัดเป็นพยาน โดยมี
คณะครู บุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม และผู้สื่อข่าวเข้าร่วมสังเกตุการณ์
_ACTPOSTBY : จิดาภา 
_ACTPOSTDATE 25 กรกฎาคม 2554 _ACTPOSTTIME 16:32:33 น.
_ACTREADS 971 _ACTCOUNT
_ACTCOMMENT 0 _ACTCOUNT
คะแนน 5.00 จาก 5 คะแนน (2 ครั้ง)
_ACTLASTNEWS
 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ...
16 พ.ค. 2561
 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สม...
22 มิ.ย. 2560
 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงป...
05 มิ.ย. 2560
 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บ่มเพาะ...
05 มิ.ย. 2560
 โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงา...
26 ส.ค. 2559
ทั้งหมด
_ACTHOTNEWS
 นิเทศ..โครงการหารายได้ระห...
07 พ.ย. 2554
 โครงการอบรมผู้ประกอบการราย...
12 มิ.ย. 2554
 การถ่ายทำรายการคนอวดดี
22 มิ.ย. 2554
 โครงการปลูกยางพารา
28 ก.ค. 2554
 การอบรมเชิงปฏิบัติการประกั...
15 มี.ค. 2556
_ACTNEWSALL

ออกแบบโดยสมุนไพรดอทคอม