สารบัญเว็บ

หน้าแรก
ผู้บริหารระดับสูงของสอศ.
ประวัติวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย
โครงสร้างบริหารสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ ปรัชญาพันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
ตรวจสอบผลการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลสรุปงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม
แผนพัฒนา จ.มหาสารคาม2558-2561
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

ทำเนียบบุคลากร

 ผู้บริหาร
  พืชศาสตร์
  เกษตรศาสตร์
  สัตวศาสตร์
  ช่างกลเกษตร
  สามัญสัมพันธ์
  บริหารธุรกิจ
  อุตสาหกรรมเกษตร
 

แหล่งเรียนรู้บูรณาการ

 ห้องเรียนออนไลน์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 บทเรียนออนไลน์ครูจิดาภา
  ครูไพฑูรย์  ศรีโพนทัน
  ผลงานวิจัย/วิจัยในชั้นเรียน
  ผลงานนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์
  บทความวิชาการ
  ครูประเสริฐ  ไชยเยศ
  ...

ข่าวสาร/เรื่องแจ้งให้ทราบ

  แผนการเรียน ระดับ ปวช.
  แผนการเรียนระดับ ปวส.
 SAR2552
 SAR2553
 SAR2554
 SAR2555
 SAR2557
 from_SAR58
 ข้อมูลประเมินวิทยาลัยพระราชทาน
 sar2559


User Info

สวัสดี,
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: uhuxafabu
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 306

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 26
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 26

จำนวนผู้เข้าชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
3258433
คน ตั้งแต่ 18 กรกฏาคม 2550

โครงการทวิภาคีไทย-อิสราเอล

 พิธีเปิดโครงการทวิภาค
ไทย-อิสราเอล(Arava)
     
 กิจกรรมปฐมนิเทศ      
 กิจกรรมต่าง ๆ      
 เอกสารประกอบโครงการ     
 ชม blog อาราวา

งานวิทยบริการและห้องสมุด

อกท_หน่วยมหาสารคาม

  อกท.หน่วยมหาสารคาม
 

เยี่ยมชมแผนกสัตวศาสตร์


_ACTHOMEPIC
_ACTLASTNEWS  ประกวดราคาจ้างอาคารทรงงาน _ACTREADS 395 _ACTCOUNT     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงา... _ACTREADS 1907 _ACTCOUNT     แนะนำวิทยาลัยเกษตรฯ _ACTREADS 1222 _ACTCOUNT     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบv-net _ACTREADS 2908 _ACTCOUNT    
_ACTHOME ข่าวประชาสัมพันธ์ :  RSS Feed
_ACTHEADNEWS_ACTREADS_ACTCOMMENT_ACTPOSTDATE
 26 มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลก  _ACTREADS 305 _ACTCOUNT305026 มิ.ย. 2560
 พิธีมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนภายใต้กิจกรรมกา... _ACTREADS 298 _ACTCOUNT298023 มิ.ย. 2560
 ลงพื้นที่ปรับเกลี่ยลานดินเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมแ... _ACTREADS 290 _ACTCOUNT290022 มิ.ย. 2560
 ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมสถานาที่รับเสด็จ..อกท.ชาติ... _ACTREADS 317 _ACTCOUNT317018 มิ.ย. 2560
 โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระ... _ACTREADS 195 _ACTCOUNT195013 มิ.ย. 2560
 ต้นไม้ของพ่อ 10 _ACTPIC _ACTREADS 1009 _ACTCOUNT1009021 ต.ค. 2559
 ลงนามถวายอาลัย 44 _ACTPIC _ACTREADS 386 _ACTCOUNT386017 ต.ค. 2559
 วษท.อุบลศึกษาดูงาน 9 _ACTPIC _ACTREADS 592 _ACTCOUNT592003 ต.ค. 2559
 กตัญญูตาคารวะแด่ท่่าน ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง 17 _ACTPIC _ACTREADS 548 _ACTCOUNT548026 ส.ค. 2559
 Open House _ACTREADS 548 _ACTCOUNT548013 ม.ค. 2559
ทั้งหมด
 _ACTHOME ฝ่ายบริหารทรัพยากร :  RSS Feed
_ACTHEADNEWS_ACTREADS_ACTCOMMENT_ACTPOSTDATE
 ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประกวดรา... _ACTNEW19004 ต.ค. 2561
 คุณลักษณะและรายละเอียดคุณลักษณะ โครงการซื้อรถยนต์โ... _ACTNEW16027 ก.ย. 2561
 งบประจำเดือนสิงหาคม 2561 _ACTNEW _ACTREADS 29 _ACTCOUNT29014 ก.ย. 2561
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ... _ACTNEW _ACTREADS 42 _ACTCOUNT42012 ก.ย. 2561
 ประกาศซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ขอ... _ACTNEW _ACTREADS 34 _ACTCOUNT34011 ก.ย. 2561
 ประกาศซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ขอ... _ACTNEW _ACTREADS 64 _ACTCOUNT64004 ก.ย. 2561
 งบประจำเดือนกรกฎาคม 2561 _ACTREADS 44 _ACTCOUNT44010 ส.ค. 2561
 งบประจำเดือนมิถุนายน 2561 _ACTNEW _ACTREADS 54 _ACTCOUNT54017 ก.ค. 2561
 งบประจำเดือนพฤษภาคม 2561 _ACTREADS 81 _ACTCOUNT81025 มิ.ย. 2561
 งบประจำเดือนเมษายน 2561 _ACTNEW _ACTREADS 97 _ACTCOUNT97001 พ.ค. 2561
ทั้งหมด
 _ACTHOME ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ :  RSS Feed
_ACTHEADNEWS_ACTREADS_ACTCOMMENT_ACTPOSTDATE
 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศ... _ACTREADS 35 _ACTCOUNT35016 พ.ค. 2561
 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึก... _ACTREADS 308 _ACTCOUNT308022 มิ.ย. 2560
 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกใน... _ACTREADS 46 _ACTCOUNT46005 มิ.ย. 2560
 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บ่มเพาะ ร้านกาแฟ _ACTNEW _ACTREADS 91 _ACTCOUNT91005 มิ.ย. 2560
 โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีว ระดับส... _ACTREADS 582 _ACTCOUNT582026 ส.ค. 2559
 สปา กาแฟ _ACTREADS 508 _ACTCOUNT508024 ส.ค. 2559
 รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีว... _ACTREADS 1175 _ACTCOUNT1175006 พ.ค. 2558
 รายงานความก้าวหน้าศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศ... _ACTREADS 643 _ACTCOUNT643020 ก.ย. 2557
 โครงการฝึกอบรมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ _ACTREADS 1132 _ACTCOUNT1132015 มิ.ย. 2556
 การอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพสถานศึกษาและการวิ... _ACTREADS 1303 _ACTCOUNT1303015 มี.ค. 2556
ทั้งหมด
 _ACTHOME โครงการ Fixit center :  RSS Feed
_ACTHEADNEWS_ACTREADS_ACTCOMMENT_ACTPOSTDATE
 กิจกรรมโ่ครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน _ACTNEW _ACTREADS 134 _ACTCOUNT134013 มี.ค. 2561
_ACTHOME ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา :  RSS Feed
_ACTHEADNEWS_ACTREADS_ACTCOMMENT_ACTPOSTDATE
 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม วษท.มค. (MCAT Moral Center... _ACTNEW _ACTREADS 45 _ACTCOUNT45031 ก.ค. 2561
 การประชุมสมัยสามัญอกท.หน่วยมหาสารคาม _ACTREADS 329 _ACTCOUNT329016 มิ.ย. 2560
 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 _ACTREADS 342 _ACTCOUNT342015 มิ.ย. 2560
 เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2560 _ACTREADS 322 _ACTCOUNT322030 เม.ย. 2560
 การอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ A.T.C 4 _ACTPIC _ACTREADS 769 _ACTCOUNT769002 ต.ค. 2559
 การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสถานศึ... 28 _ACTPIC _ACTREADS 402 _ACTCOUNT402022 ก.ย. 2559
 การแข่งขันทักษะในงานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยมหาสารค... _ACTREADS 769 _ACTCOUNT769026 ส.ค. 2559
 อกท.หน่วยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 4 _ACTPIC _ACTREADS 552 _ACTCOUNT552025 ส.ค. 2559
 รายละเอียดสัมมนาผลงานวิชาการ54แก้ไข57 _ACTREADS 702 _ACTCOUNT702003 ต.ค. 2557
 การเตรียมความพร้อมสมาชิก อกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนื... 9 _ACTPIC _ACTREADS 2104 _ACTCOUNT2104005 ก.พ. 2557
ทั้งหมด
 _ACTHOME ฝ่ายวิชาการ :  RSS Feed
_ACTHEADNEWS_ACTREADS_ACTCOMMENT_ACTPOSTDATE
 บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ปีการศ... _ACTREADS 148 _ACTCOUNT148002 ก.ค. 2561
 บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา ... _ACTREADS 97 _ACTCOUNT97028 มิ.ย. 2561
 เอกสารประกอบการสอนคุณครูอรอุมา บุตรแสง _ACTREADS 69 _ACTCOUNT69020 มิ.ย. 2561
 บทคัดย่อ เผยแพร่ คุณครูอรอุมา บุตรแสง _ACTREADS 88 _ACTCOUNT88019 มิ.ย. 2561
 เอกสารประกอบการเรียน คุณครูพะเยาว์ โคตรมุงคุณ _ACTREADS 64 _ACTCOUNT64019 มิ.ย. 2561
 บทคัดย่อ เผยแพร่ คุณครูพะเยาว์ โคตรมุงคุณ _ACTREADS 87 _ACTCOUNT87015 มิ.ย. 2561
 ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ _ACTREADS 248 _ACTCOUNT248023 มิ.ย. 2560
 อบรมเทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT _ACTREADS 261 _ACTCOUNT261022 มิ.ย. 2560
 รายชื่อผู้มีสิทธิืสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีก... _ACTREADS 373 _ACTCOUNT373002 มิ.ย. 2560
 ลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน ระบบ ทวิภาคีร... 6 _ACTPIC _ACTREADS 477 _ACTCOUNT477029 ต.ค. 2559
ทั้งหมด
 _ACTHOME โครงการอาราวาไทย_อิสราเอล :  RSS Feed
_ACTHEADNEWS_ACTREADS_ACTCOMMENT_ACTPOSTDATE
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอารวา _ACTNEW _ACTREADS 163 _ACTCOUNT163012 มี.ค. 2561
 ปลูกต้นดาวเรือง _ACTREADS 293 _ACTCOUNT293023 มิ.ย. 2560
 บันทึกเทปสารคดีเฉลิมพระเกียรติ 11 _ACTPIC _ACTREADS 492 _ACTCOUNT492004 ต.ค. 2559
 กยศ.ร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 3 3 _ACTPIC _ACTREADS 495 _ACTCOUNT495025 ส.ค. 2559
 ร่วมงานวันเกษตรภาคอีสาน มข _ACTREADS 2508 _ACTCOUNT2508027 ม.ค. 2557
 อาราวา56 _ACTREADS 981 _ACTCOUNT981006 ก.ย. 2556
 สรุปโครงการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีไทย_อิสราเอล _ACTREADS 2877 _ACTCOUNT2877015 พ.ค. 2556
 ปลูกสตรอเบอรี่โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง _ACTREADS 2955 _ACTCOUNT2955010 ก.พ. 2556
_ACTHOME องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยมหาสารคาม :  RSS Feed
_ACTHEADNEWS_ACTREADS_ACTCOMMENT_ACTPOSTDATE
 รับเสด็จ _ACTNEW _ACTREADS 189 _ACTCOUNT189007 ก.พ. 2561
 งานอกท.ชาติครั้งที่39 _ACTNEW _ACTREADS 399 _ACTCOUNT399023 ม.ค. 2561
 ภาพกิจกรรมอกท.ภาคครั้งที่37 28 พ.ย. 58 _ACTREADS 829 _ACTCOUNT829028 พ.ย. 2558
 ภาพกิจกรรมอกท.ครั้งที่37 27 พ.ย. 58 _ACTREADS 734 _ACTCOUNT734028 พ.ย. 2558
 ภาพกิจกรรมอกท.ครั้งที่37 _ACTREADS 559 _ACTCOUNT559028 พ.ย. 2558
 ตารางกำหนดการจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ฉลอง 150 ปี... _ACTREADS 1771 _ACTCOUNT1771014 ต.ค. 2558
 ตารางกำหนดการจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ฉลอง 150 ปี... _ACTREADS 831 _ACTCOUNT831014 ต.ค. 2558
 นำเสนอข้อมูลมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 150ปี มหาสารคาม อา... _ACTREADS 1118 _ACTCOUNT1118001 ต.ค. 2558
_ACTHOTNEWS
 ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2558 _ACTREADS 9990 _ACTCOUNT17 พ.ย. 2557
 วษท.มหาสารคามส่งถ้วยพระราชทาน _ACTREADS 3499 _ACTCOUNT02 มิ.ย. 2554
 ประกาศโดมอเนกประสงค์และลานคอนกรีตอเนกประสงค์ _ACTREADS 3367 _ACTCOUNT13 พ.ย. 2557
 เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี _ACTREADS 2988 _ACTCOUNT10 ม.ค. 2559
 ปลูกสตรอเบอรี่โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง _ACTREADS 2955 _ACTCOUNT10 ก.พ. 2556
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบv-net _ACTREADS 2908 _ACTCOUNT11 ม.ค. 2556
 สรุปโครงการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีไทย_อิสราเอล _ACTREADS 2877 _ACTCOUNT15 พ.ค. 2556
 ร่วมงานวันเกษตรภาคอีสาน มข _ACTREADS 2508 _ACTCOUNT27 ม.ค. 2557
 โครงการของ SINGHA R-INTERN _ACTREADS 2449 _ACTCOUNT06 ก.ย. 2556
 กิจกรรม Big Cleanning Day 2556 _ACTREADS 2383 _ACTCOUNT15 มิ.ย. 2556

ออกแบบโดยสมุนไพรดอทคอม