ทำความร่วมมือกับองค์กรเฟรน(ญี่ปุ่น)
วัน ศุกร์ 14 มี.ค. 14@ 00:00:00 ICT
หัวข้อ: administrator
     นายพรณรงค์ วรศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวะเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , นายดุสิต สะดวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม , มิสเตอร์เคอิชิ โอกาโน ประธาน องค์กรเฟรน โคเปอเรธีฟ แอสโซซิเอชั่น และ มิสเตอร์ โอซามิ โอกาโน กรรมการบริหาร องค์กรเฟรน โคเปอเรธีฟ แอสโซซิเอชั่น ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือในการถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยีด้านการเกษตร ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์และทักษะวิชาชีพการเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา องค์กรเฟรน โคเปอเรธีฟ แอสโซซิเอชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้รับนักศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการความร่วมมือมาแล้วกว่า 800 ราย สำหรับกรอบความร่วมมือที่ดำเนินโครงการในครั้งนี้ จะเริ่มนำร่องที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดมหาสารคาม และขยายความร่วมมือไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปีแรกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดมหาสารคามจะเริ่มส่งนักศึกษา ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.สาขาวิชาพืชศาสตร์ จำนวน 25 คนเข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการคัดกรองและเรียนเตรียมความพร้อมทั้งด้าน ภาษา และด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดมหาสารคาม เป็นเวลา 1 ปี จากนั้นจะเดินทางไปฝึกทักษะและเทคโนโลยี ตามสถานประกอบการ เช่น ฟาร์ม ต่าง ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และสามารถขยายเวลาในการอยู่ศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นต่อได้อีกถึง 3 ปี ซึ่งในระหว่างที่ฝึกทักษะที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น นอกจากนักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีที่ ทันสมัยที่ใช้ในการเกษตรแล้ว ยังจะได้รับค่าตอบแทนในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพอีกด้วย

บทความนี้มาจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
http://www.mcat.ac.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.mcat.ac.th/modules.php?name=News&file=article&sid=58