ร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skills Leipzing 2013 ครั้งที่ 42
วัน จันทร์ 24 มิ.ย. 13@ 00:00:00 ICT
หัวข้อ: administratorนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skills Leipzing 2013 ครั้งที่ 42 ในทักษะวิชาชีพสาขาการจัดสวน (Landscape Gardening) ณ เมืองไลฟ์ซิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี


               นายดุสิต สะดวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นำนายพนารมย์ เกิดทอง ครูผู้ฝึกสอน พร้อมด้วยนายชัยยา ภาระพงษ์ และ นายสุนทร คำมูลคร นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เข้าพบนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสที่นักศึกษาและครูผู้ฝึกสอน ดังกล่าวได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากประเทศเดินทางไปร่วมแข่งขันฝีมือ แรงงานนานาชาติ World Skills Leipzing 2013 ครั้งที่ 42 ในทักษะวิชาชีพสาขาการจัดสวน (Landscape Gardening) ณ เมืองไลฟ์ซิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากผลงานในการแข่งขันการจัดสวนหย่อมในงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 34 ซึ่งทีมจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ
              นายชัยยา ภาระพงษ์ และ นายสุนทร คำมูลคร นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม กล่าวว่า การเดินทางร่วมแข่งขันครั้งนี้ ได้เตรียมความพร้อมและฝึกฝนมาเต็มที่ จะทำผลงานและแสดงฝีมือการจัดสวนครั้งนี้ให้ดีที่สุดเพื่อชื่อเสียงของประเทศ ไทยและจังหวัดมหาสารคาม
                การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skills Leipzing 2013 ครั้งที่ 42 ในทักษะวิชาชีพสาขาการจัดสวน (Landscape Gardening) ณ เมืองไลฟ์ซิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ครั้งนี้ มีทีมจัดสวนจาก 16 ทีมทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขัน กำหนดเดินทางในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-8 กรกฎาคม 2556


บทความนี้มาจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
http://www.mcat.ac.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.mcat.ac.th/modules.php?name=News&file=article&sid=54