Home Downloads Account forum

-
เสด็จสวรรคาลัย

 

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
2670203
คน ตั้งแต่ 18 กรกฏาคม 2550
สารบัญเว็บ
หน้าแรก
ผู้บริหารระดับสูงของสอศ.
ประวัติวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย
โครงสร้างบริหารสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ ปรัชญาพันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
ตรวจสอบผลการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลสรุปงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม
แผนพัฒนา จ.มหาสารคาม2558-2561
เกี่ยวกับผู้จัดทำ
ทำเนียบบุคลากร
 ผู้บริหาร
  พืชศาสตร์
  สัตวศาสตร์
  ช่างกลเกษตร
  สามัญสัมพันธ์
  บริหารธุรกิจ
  อุตสาหกรรมเกษตร
 
แหล่งเรียนรู้บูรณาการ
 ห้องเรียนออนไลน์วิทยาลัย(งานสื่อ)
 บทเรียนออนไลน์ครูจิดาภา
  ครูไพฑูรย์  ศรีโพนทัน
  ผลงานวิจัย/วิจัยในชั้นเรียน
  ผลงานนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์
  บทความวิชาการ
  ครูประเสริฐ  ไชยเยศ
  ...
ข่าวสาร/เรื่องแจ้งให้ทราบ
  แผนการเรียน ระดับ ปวช.
  แผนการเรียนระดับ ปวส.
 SAR2552
 SAR2553
 SAR2554
 SAR2555
 SAR2557
 from_SAR58
 ข้อมูลประเมินวิทยาลัยพระราชทาน
 sar2559


หนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

User Info
สวัสดี,
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: jutarat
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 151

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 15
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 15
โครงการทวิภาคีไทย-อิสราเอล

 พิธีเปิดโครงการทวิภาค
ไทย-อิสราเอล(Arava)
     
 กิจกรรมปฐมนิเทศ      
 กิจกรรมต่าง ๆ      
 เอกสารประกอบโครงการ     
 ชม blog อาราวา

งานวิทยบริการและห้องสมุด
รายงานผลการเรียนออนไลน์
อกท_หน่วยมหาสารคาม
  อกท.หน่วยมหาสารคาม
 

เยี่ยมชมแผนกสัตวศาสตร์
www.mcat.ac.th :: ดูกระทู้ - บทคัดย่องานวิจัยปวชบัญชี57_3
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าว  •  ค้นหา  •  รายนามสมาชิก  •  กลุ่มผู้ใช้งาน  •  ข้อมูลส่วนตัว  •  เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ  •  เข้าระบบ
 บทคัดย่องานวิจัยปวชบัญชี57_3 ดูกระทู้ถัดไป
ดูกระทู้ก่อนนี้
ตั้งกระทู้ใหม่ ตอบกระทู้
ผู้ส่ง ข้อความ
PP
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 39

ตอบตอบ: 11/05/2015 6:54 pm ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)กลับไปข้างบน

ชื่อผลงาน เกษตรกรหมู่บ้านโพธิ์สระแก้วยุคใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน
ชื่อนักศึกษา 1. นางสาวพิชชาพร สุขพิพัฒน์
2. นางสาวเสาวคนธ์ มาอ้น
3. นางสาวอภิญญา สีโสภา
ครูที่ปรึกษา 1. คุณครูจินดา ศรีกุลบุตร
2. คุณครูศราญนัส แสนตุ้ย
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แผนกวิชา บริหารธุรกิจ
สถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน อันจะเป็นผลให้มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การจัดทำบัญชีครัวเรือนเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในชั้นเรียนที่ได้ประยุกต์ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น แบบที่มีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว และมี การทดสอบก่อนและหลังการทดสอบ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ชาวบ้านรู้จักบันทึกการใช้จ่ายเงินเพื่อทำบัญชีครัวเรือนที่หมู่บ้านโพธิ์สระแก้ว ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามจำนวน 30 คน ได้แก่ แบบเข้าร่วมโครงการไทยยุคใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน และแบบประเมินความพึงพอใจของการจัดโครงการไทยยุคใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน ประเมินจากสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ในการจดบันทึกในสมุดบัญชีครัวเรือนเป็นรายสัปดาห์แจกแบบสอบถามให้กับชาวบ้านและสัมภาษณ์จากชาวบ้านว่าพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ความพึงพอใจโครงการเกษตรกรหมู่บ้านโพธิ์สระแก้วยุคใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( x = 4.44, S.D. = 0.81) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 14 ข้อ สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการลงบัญชีรายรับ-จ่ายในครัวเรือน( x =4.54, S.D.= 0.9Cool รองลงมาได้แก่ การให้บริการของนักศึกษาช่วยในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน( x = 4.54, S.D. =0.96) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และความพร้อมและความตรงต่อเวลาที่จะให้บริการ( x = 4.40, S.D. = 0.70)
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:      
ตั้งกระทู้ใหม่ ตอบกระทู้


 ไปยัง:   ดูกระทู้ถัดไป
ดูกระทู้ก่อนนี้
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme
Ported for PHP-Nuke by nukemods.com
ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ที่ตั้ง 147 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  44000


โทรศัพท์ (043)750436 โทรสาร. (043)750437   e-mail: mcat2550@hotmail.com  facebook: Mahasarakham Mcat  , เพจ : https://www.facebook.com/MCAT.AC.TH/
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ จิดาภา วิระพล  jidapa194@hotmail.com งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที
:: fiapplepink 2.10 phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::