www.mcat.ac.th :: ดูกระทู้ - บทคัดย่องานวิจัยปวชบัญชี57_2
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

บทคัดย่องานวิจัยปวชบัญชี57_2

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    www.mcat.ac.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> มุมวิชาการและงานวิจัย
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
PP
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 39

ตอบตอบ: 11/05/2015 6:53 pm    ชื่อกระทู้: บทคัดย่องานวิจัยปวชบัญชี57_2 ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ชื่องานวิจัย การพัฒนาบัญชีครัวเรือนของชาวบ้านบ้านหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้แบบบันทึกบัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อผู้วิจัย 1. นางสาวเจนจิรา ปุริทาสังข์
2. นางสาวศิรินันท์ สีเสมอ
3. นางสาวสุดาพร ปินะโต
ที่ปรึกษา 1. ครูจินดา ศรีกุลบุตร
2. ครูศราญนัส แสนตุ้ย
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แผนกวิชา บริหารธรุกิจ
สถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ
การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เพื่อให้ชาวบ้าน บ้านหนองกุง หมู่ 4 ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รู้จักการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย และการจัดทำบัญชีในครัวเรือน เพื่อให้ชาวบ้าน บ้านหนองกุง หมู่ 4 ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เข้าใจวิธีการควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้ชาวบ้าน บ้านหนองกุง หมู่ 4 ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมให้ฐานะทางการเงินของครอบครัวดีขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชาวบ้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจในการจัดทำบัญชีครัวเรือนเป็นอย่างดี โดยที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางบัญชีมาก่อน แต่ได้รับการพัฒนาในการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยการเข้ารับการอบรมจากพนักงานของ ธ.ก.ส. เพียง 1-2 ครั้งเท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมจะศึกษาทำความเข้าใจและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนด้วยตนเอง การจัดทำบัญชีครัวเรือนมีการบันทึกโดยใช้แบบสมุดบัญชีครัวเรือนที่ได้รับแจกจาก ธ.ก.ส. การบันทึกบัญชีทำในรู้แบบครอบครัว บันทึกรายการเป็นรายวันอย่างละเอียดด้วยตนเอง เกษตรกรจัดทำบัญชีครัวเรือนด้วยความสมัครใจด้วยเหตุผลที่ทำแล้วเห็นว่ามีประโยชน์เพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายครอบครัว และลดการใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยลงได้อีก
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนอยู่ ปัญหาที่พบในการจัดทำบัญชีครัวเรือนมากที่สุด คือ ไม่ได้บันทึกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ไม่มีเวลา และไม่สามารถจดรายการรับจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ ส่วนปัญหาของผู้ตอบแบบสอบถามที่ปัจจุบันไม่ได้มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน ปัญหาที่พบ มีความคล้ายคลึงกับปัญหาของกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถามที่ยังมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนอยู่ในปัจจุบัน แต่ยังมีปัญหาเพิ่มเติมเรื่องการติดตามผลการบันทึกบัญชีครัวเรือนของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความสม่ำเสมอ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    www.mcat.ac.th หน้ากระดานข่าวหลัก -> มุมวิชาการและงานวิจัย ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

ออกแบบโดยสมุนไพรดอทคอม