Home Downloads Account forum

-
เสด็จสวรรคาลัย

 

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
2669159
คน ตั้งแต่ 18 กรกฏาคม 2550
สารบัญเว็บ
หน้าแรก
ผู้บริหารระดับสูงของสอศ.
ประวัติวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย
โครงสร้างบริหารสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ ปรัชญาพันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
ตรวจสอบผลการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลสรุปงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม
แผนพัฒนา จ.มหาสารคาม2558-2561
เกี่ยวกับผู้จัดทำ
ทำเนียบบุคลากร
 ผู้บริหาร
  พืชศาสตร์
  สัตวศาสตร์
  ช่างกลเกษตร
  สามัญสัมพันธ์
  บริหารธุรกิจ
  อุตสาหกรรมเกษตร
 
แหล่งเรียนรู้บูรณาการ
 ห้องเรียนออนไลน์วิทยาลัย(งานสื่อ)
 บทเรียนออนไลน์ครูจิดาภา
  ครูไพฑูรย์  ศรีโพนทัน
  ผลงานวิจัย/วิจัยในชั้นเรียน
  ผลงานนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์
  บทความวิชาการ
  ครูประเสริฐ  ไชยเยศ
  ...
ข่าวสาร/เรื่องแจ้งให้ทราบ
  แผนการเรียน ระดับ ปวช.
  แผนการเรียนระดับ ปวส.
 SAR2552
 SAR2553
 SAR2554
 SAR2555
 SAR2557
 from_SAR58
 ข้อมูลประเมินวิทยาลัยพระราชทาน
 sar2559


หนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

User Info
สวัสดี,
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: jutarat
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 151

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 16
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 16
โครงการทวิภาคีไทย-อิสราเอล

 พิธีเปิดโครงการทวิภาค
ไทย-อิสราเอล(Arava)
     
 กิจกรรมปฐมนิเทศ      
 กิจกรรมต่าง ๆ      
 เอกสารประกอบโครงการ     
 ชม blog อาราวา

งานวิทยบริการและห้องสมุด
รายงานผลการเรียนออนไลน์
อกท_หน่วยมหาสารคาม
  อกท.หน่วยมหาสารคาม
 

เยี่ยมชมแผนกสัตวศาสตร์
www.mcat.ac.th :: ดูกระทู้ - บทคัดย่องานวิจัยปวชบัญชี57_1
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าว  •  ค้นหา  •  รายนามสมาชิก  •  กลุ่มผู้ใช้งาน  •  ข้อมูลส่วนตัว  •  เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ  •  เข้าระบบ
 บทคัดย่องานวิจัยปวชบัญชี57_1 ดูกระทู้ถัดไป
ดูกระทู้ก่อนนี้
ตั้งกระทู้ใหม่ ตอบกระทู้
ผู้ส่ง ข้อความ
PP
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 39

ตอบตอบ: 11/05/2015 6:50 pm ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)กลับไปข้างบน

ชื่องานวิจัย ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน
ผู้วิจัย 1. นางสาวเกวลี บุตรศรีภูมิ
2. นางสาวรำไพร จันทร์อากาศ
ครูที่ปรึกษา 1. นางจินดา ศรีกุลบุตร
2. นางศราญนัส แสนตุ้ย
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แผนกวิชา บริหารธุรกิจ
สถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความรู้ความเข้าใจการจัดทำบัญชีครัวเรือนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับเรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือนที่ศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน มีจำนวนทั้งหมด 60 คน ในปีการศึกษา 2557 การเลือกตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มธรรมดา (Simple Random Sampling) จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย การใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละ
ผลการศึกษา จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหญิง อายุ 13-14 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ทั้งหมดเคยมีประสบการณ์การอบรมความรู้เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยส่วนใหญ่ได้รับการอบรมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และคาดว่าสามารถนำความรู้จากการอบรมเรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือนไปปฏิบัติได้ แต่ไม่ได้นำไปจดบันทึกจริงมากที่สุด และจากการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากเกี่ยวกับประโยชน์ของสมุดบัญชีครัวเรือนและการบันทึก วัน/เดือน/ปี มากที่สุด“ในช่อง วัน / เดือน / ปี มากที่สุด แต่มีระดับความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยในเรื่องของการสรุปยอดรวมของยอดเงิน และการจัดทำบัญชีครัวเรือนเป็นประจำ จะเกิดประโยชน์แก่นักเรียนและครอบครัวในการดำรงชีวิตประจำวันด้านใดมากที่สุด และผลการศึกษายังพบว่า นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนอยู่ในระดับมาก
สรุป การศึกษาครั้งนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:      
ตั้งกระทู้ใหม่ ตอบกระทู้


 ไปยัง:   ดูกระทู้ถัดไป
ดูกระทู้ก่อนนี้
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme
Ported for PHP-Nuke by nukemods.com
ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ที่ตั้ง 147 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  44000


โทรศัพท์ (043)750436 โทรสาร. (043)750437   e-mail: mcat2550@hotmail.com  facebook: Mahasarakham Mcat  , เพจ : https://www.facebook.com/MCAT.AC.TH/
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ จิดาภา วิระพล  jidapa194@hotmail.com งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที
:: fiapplepink 2.10 phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::