Home Downloads Account forum

-
เสด็จสวรรคาลัย

 

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
2670209
คน ตั้งแต่ 18 กรกฏาคม 2550
สารบัญเว็บ
หน้าแรก
ผู้บริหารระดับสูงของสอศ.
ประวัติวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย
โครงสร้างบริหารสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ ปรัชญาพันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
ตรวจสอบผลการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลสรุปงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดมหาสารคาม
แผนพัฒนา จ.มหาสารคาม2558-2561
เกี่ยวกับผู้จัดทำ
ทำเนียบบุคลากร
 ผู้บริหาร
  พืชศาสตร์
  สัตวศาสตร์
  ช่างกลเกษตร
  สามัญสัมพันธ์
  บริหารธุรกิจ
  อุตสาหกรรมเกษตร
 
แหล่งเรียนรู้บูรณาการ
 ห้องเรียนออนไลน์วิทยาลัย(งานสื่อ)
 บทเรียนออนไลน์ครูจิดาภา
  ครูไพฑูรย์  ศรีโพนทัน
  ผลงานวิจัย/วิจัยในชั้นเรียน
  ผลงานนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์
  บทความวิชาการ
  ครูประเสริฐ  ไชยเยศ
  ...
ข่าวสาร/เรื่องแจ้งให้ทราบ
  แผนการเรียน ระดับ ปวช.
  แผนการเรียนระดับ ปวส.
 SAR2552
 SAR2553
 SAR2554
 SAR2555
 SAR2557
 from_SAR58
 ข้อมูลประเมินวิทยาลัยพระราชทาน
 sar2559


หนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

User Info
สวัสดี,
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: jutarat
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 151

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 15
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 15
โครงการทวิภาคีไทย-อิสราเอล

 พิธีเปิดโครงการทวิภาค
ไทย-อิสราเอล(Arava)
     
 กิจกรรมปฐมนิเทศ      
 กิจกรรมต่าง ๆ      
 เอกสารประกอบโครงการ     
 ชม blog อาราวา

งานวิทยบริการและห้องสมุด
รายงานผลการเรียนออนไลน์
อกท_หน่วยมหาสารคาม
  อกท.หน่วยมหาสารคาม
 

เยี่ยมชมแผนกสัตวศาสตร์
www.mcat.ac.th :: ดูกระทู้ - บทคัดย่องานวิจัยปวชบัญชี57_2
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าว  •  ค้นหา  •  รายนามสมาชิก  •  กลุ่มผู้ใช้งาน  •  ข้อมูลส่วนตัว  •  เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ  •  เข้าระบบ
 บทคัดย่องานวิจัยปวชบัญชี57_2 ดูกระทู้ถัดไป
ดูกระทู้ก่อนนี้
ตั้งกระทู้ใหม่ ตอบกระทู้
ผู้ส่ง ข้อความ
PP
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 12/12/2007
ตอบ: 39

ตอบตอบ: 11/05/2015 6:53 pm ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)กลับไปข้างบน

ชื่องานวิจัย การพัฒนาบัญชีครัวเรือนของชาวบ้านบ้านหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้แบบบันทึกบัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อผู้วิจัย 1. นางสาวเจนจิรา ปุริทาสังข์
2. นางสาวศิรินันท์ สีเสมอ
3. นางสาวสุดาพร ปินะโต
ที่ปรึกษา 1. ครูจินดา ศรีกุลบุตร
2. ครูศราญนัส แสนตุ้ย
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แผนกวิชา บริหารธรุกิจ
สถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ
การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เพื่อให้ชาวบ้าน บ้านหนองกุง หมู่ 4 ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รู้จักการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย และการจัดทำบัญชีในครัวเรือน เพื่อให้ชาวบ้าน บ้านหนองกุง หมู่ 4 ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เข้าใจวิธีการควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้ชาวบ้าน บ้านหนองกุง หมู่ 4 ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมให้ฐานะทางการเงินของครอบครัวดีขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชาวบ้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจในการจัดทำบัญชีครัวเรือนเป็นอย่างดี โดยที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางบัญชีมาก่อน แต่ได้รับการพัฒนาในการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยการเข้ารับการอบรมจากพนักงานของ ธ.ก.ส. เพียง 1-2 ครั้งเท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมจะศึกษาทำความเข้าใจและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนด้วยตนเอง การจัดทำบัญชีครัวเรือนมีการบันทึกโดยใช้แบบสมุดบัญชีครัวเรือนที่ได้รับแจกจาก ธ.ก.ส. การบันทึกบัญชีทำในรู้แบบครอบครัว บันทึกรายการเป็นรายวันอย่างละเอียดด้วยตนเอง เกษตรกรจัดทำบัญชีครัวเรือนด้วยความสมัครใจด้วยเหตุผลที่ทำแล้วเห็นว่ามีประโยชน์เพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายครอบครัว และลดการใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยลงได้อีก
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนอยู่ ปัญหาที่พบในการจัดทำบัญชีครัวเรือนมากที่สุด คือ ไม่ได้บันทึกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ไม่มีเวลา และไม่สามารถจดรายการรับจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ ส่วนปัญหาของผู้ตอบแบบสอบถามที่ปัจจุบันไม่ได้มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน ปัญหาที่พบ มีความคล้ายคลึงกับปัญหาของกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถามที่ยังมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนอยู่ในปัจจุบัน แต่ยังมีปัญหาเพิ่มเติมเรื่องการติดตามผลการบันทึกบัญชีครัวเรือนของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความสม่ำเสมอ
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:      
ตั้งกระทู้ใหม่ ตอบกระทู้


 ไปยัง:   ดูกระทู้ถัดไป
ดูกระทู้ก่อนนี้
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme
Ported for PHP-Nuke by nukemods.com
ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ที่ตั้ง 147 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  44000


โทรศัพท์ (043)750436 โทรสาร. (043)750437   e-mail: mcat2550@hotmail.com  facebook: Mahasarakham Mcat  , เพจ : https://www.facebook.com/MCAT.AC.TH/
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ จิดาภา วิระพล  jidapa194@hotmail.com งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที
:: fiapplepink 2.10 phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::