พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

          วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายดุสิต สะดวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร  และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี  ณ หอประชุมพระพิรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ใส่ความเห็น

Close Menu