ตรวจประเมินคัดเลือก หน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจประเมินคัดเลือก หน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2561

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม โดย ผอ.ดุสิต สะดวก ได้มอบหมายให้ รองบุญนำพา ด่างเหลา รองสมศักดิ์ อังกุรวัฒนานุกุล รองวิริยา เตโช รองอภิมุข ศุภวิบูลย์ และคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินคัดเลือก หน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเทพาคาร

ใส่ความเห็น

Close Menu