ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย…

Continue Reading

เมื่อวันที่ 21 ธค.63 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เข้ารับการตรวจประเมิน อกท.ระดับหน่วย และเลื่อนละรับฯ

Continue Reading
Close Menu