รับการตรวจประเมิน ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ

รับการตรวจประเมิน ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ

     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม โดย ผอ.ดุสิต สะดวก นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา รับการตรวจประเมิน ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประเภทที่ 1 (การดำเนินกิจกรรมโครงการภายในวิทยาลัยฯ , ประเภทที่ 2 การขยายผลสู่ครู บุคลากร และประเภทที่ 4 การขยายผลสู่ราษฎรได้ผลดีเยี่ยม โดยมีคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

Close Menu