การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับ อศจ.

การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับ อศจ.

     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม รับการตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ธันวาคม 2561

ใส่ความเห็น

Close Menu