?ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

?ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

?ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ใส่ความเห็น

Close Menu