เมื่อวันที่ 21 ธค.63 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เข้ารับการตรวจประเมิน อกท.ระดับหน่วย และเลื่อนละรับฯ

เมื่อวันที่ 21 ธค.63 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เข้ารับการตรวจประเมิน อกท.ระดับหน่วย และเลื่อนละรับฯ

ใส่ความเห็น

Close Menu