บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งยามรักษาการณ์ คนงานประจำงานอาคารสถานที่และคนสวน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ คนงานประจำงานอาคารสถานที่และคนสวน

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ คนงานประจำงานอาคารสถานที่และคนสวน
>> ให้ผู้ที่มีรายชื่อ มารายงายตัวโดยให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามรายการดังแนบท้ายประกาศนี้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอำนวยการ… ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

 

ใส่ความเห็น

Close Menu