คณะครู ผู้บริหาร บุคคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  รวมกันจัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในภาคอีสาน

คณะครู ผู้บริหาร บุคคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม รวมกันจัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในภาคอีสาน

ใส่ความเห็น

Close Menu