กิจกรรม ปิดประชุม หน่วย อกท.มหาสารคาม

กิจกรรม ปิดประชุม หน่วย อกท.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรได้จัดกิจกรรม ปิดประชุม อกท.หน่วยมหาสารคาม ณ อาคารอเนกประสงค์พระพิรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม โดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

>>>ลิ้งค์รูปภาพ<<<

ใส่ความเห็น

Close Menu